คู่มือการใช้งาน
 1. เลือกรูปแบบของรายงานจากเมนูทางด้านซ้าย
 2. เลือกลักษณะของรายงาน
  • รายละเอียดตัวชี้วัด
   เป็นการเลือกดูรายละเอียดทั้งหมดของตัวชี้วัด ของ 1 ปี และ 1 พื้นที่ที่เลือก
  • เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างปี
   เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดระหว่างปีของ 1 พี้นที่ที่เลือก
  • เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างพื้นที่
   เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดระหว่างพี้นที่ (เลือกได้มากสุด 6 พื้นที่) ของ 1 ปีที่เลือก
 3. เลือกปี
  เมื่อผู้ใช้เลือกลักษณะรายงานเป็น เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างปี ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ปี
 4. เลือกระดับพื้นที่
  ให้ผู้ใช้เลือกระดับของพื้นที่ที่ต้องการ
 5. เลือกพื้นที่
  ให้ผู้ใช้เลือกพื้นที่ที่ต้องการดูรายงาน
  เมื่อผู้ใช้เลือกลักษณะรายงานเป็น เปรียบเทียบตัวชี้วัดระหว่างพื้นที่ ผู้ใช้สามารถเพิ่มพื้นที่ที่ใช้เปรียบเทียบได้มากสุด 6 พื้นที่ ให้ผู้ใช้กดปุ่มเพิ่มอีกพื้นที่ และเลือกผู้ใช้สามารถเพิ่มพื้นที่ที่ใช้เปรียบเทียบได้มากสุด 6 พื้นที่
 6. กดปุ่ม สร้างรายงาน ระบบจะแสดงรายงานในหน้าใหม่ของเว็บ

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B ) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม 10210
โทร. 0-2141-6299-304, 0-2141-6279, 0-21412667, โทรสาร 0-2143-8920-1
กรมการพัฒนาชุมชน http://cdd.go.th ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน http://itcenter.cdd.go.th

จำนวนการเข้าชม: